Petra Jacobs

Beeldende Kunst

Brug over de Donge

Voor het looien van leer is water nodig. De huiden werden vroeger drie weken in het stromende water van het riviertje De Donge gehangen. Bacteriën tastten de zachte opperhuid aan waardoor de haren losser kwamen te zitten en makkelijker te verwijderen waren. Na het ontharen werden de huiden gespoeld en kon het eigenlijke looien beginnen.
Ook het verdere looiproces vergde veel water, wat na het looien ongezuiverd werd geloosd, met een gigantische vervuiling van het riviertje als gevolg.

Het belang van schoon water werd steeds duidelijker. Deze verschuiving van belangen en prioriteiten komt in deze installatie tot uitdrukking. Huishoudhandschoenen als symbool voor schoonmaak hangen in het water voor het zuiverend effect. Moest vroeger de huid gezuiverd worden, tegenwoordig wordt alles in het werk gesteld om juist het water te zuiveren.

De installatie was onderdeel van het project Kunstleer van de Dongense Stichting de Kunstkliek in 2000 in en rond het oude industrieel complex van de leerlooierij in het Heuvelpark.