Petra Jacobs

Beeldende Kunst

Het Begin

De eerste werken.
Langzaam loskomen van het stramien van het zilversmeden.
Terug naar de op de academie aangezette vrijheid van experiment en spel.
In de solitaire veiligheid van het atelier ontstaat een geheel eigen beeldtaal.