Petra Jacobs

Beeldende Kunst

Workshops en lessen

Voor alle leeftijden geef ik workshops en lessen voor school en particulier. Het accent in mijn workshops en lessen ligt op de persoonlijke betekenis van kunst voor de deelnemers, het reflecteren op het eigen gevoel en het aangaan van een intuïtief creatief proces. Je bent je eigen inspiratiebron.

Voor legio mensen is kunst geen onderdeel van hun leven en velen groeien op zonder serieuze kennismaking met kunst. Een atelier is vaak een, weliswaar onbekende, inspirerende omgeving. Mijn workshops en lessen vinden dan ook vaak plaats in mijn atelier. Daar staat tevens mijn bibliotheekje met kunstboeken welke ik o.a. gebruik om mijn verhalen te illustreren en het werk van deelnemers te relateren aan het werk van kunstenaars toen en nu.

Scholen kunnen voor leerlingen inschrijven op de Workshop ‘Wie ben ik?’ 
De vertel-les ‘Kijken en Zien’ is speciaal bedoeld voor docenten. In dialoog kan voor leerlingen, docenten en ook voor niet onderwijzend personeel een programma op maat worden samengesteld.

De Workshop: Wie ben ik? Dit ben Ik!

Deze workshop voor scholieren bestaat uit 4 of 5 lessen van minimaal 1,5 uur. Afhankelijk van de leeftijd en het niveau van de leerlingen kunnen maximaal acht leerlingen tegelijk de lessen volgen.

We gaan op zoek naar het antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’ door de vier elementen ‘aarde’, ‘water’, ‘vuur’ en ‘lucht’ te koppelen aan de handelingen kijken’, ‘voelen’ en ‘horen’.

De leerlingen werken in hun persoonlijke werkboek dat gedurende de lessen uitgroeit tot het “Dit ben ik!’ document.

Resultaat leerlingen Praktijk College Tilburg (12-15 jaar) 2022

De vertel-les ‘Kijken & Zien’

Een uur les in het atelier voor docenten om het ‘Out of The Box’ kijken bij docenten te bevorderen en aandacht te vestigen op het belang van
kunstonderwijs voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren..

De ééndaagse workshop voor volwassenen (Maximaal 6 personen)

Door een dag met collega’s, vrienden of familieleden samen te werken, toeval en intuïtie ruim baan te geven, gaat iedereen met een eigen werk de
deur uit. De workshop vindt plaats op mijn atelier en is inclusief een lunch.

Privé- Atelier

Volwassenen en kinderen werken 1 op 1 werken in mij atelier met de vraag Wie ben ik?
Door te experimenten met allerlei technieken en materialen ontdekt we voorkeuren. Ieder resultaat is ook te beschouwen als een stukje antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’ Een persoonlijk beeldend proces afgestemd en steeds reagerend op de cursist. Tijdens de lessen bespreken we kunstenaars die ik kan linken aan het gemaakte werk.

Heeft u interesse en wilt u meer informatie over een workshop of les, bel of mail me gerust.